DotArai Support โทร: 02-105-4134, 02-564-8038 อีเมล์: support@dotarai.co.th
    

บริการ SSL Certificate

 1 ปี2 ปี3 ปี
Comodo SSL Certificates order now
Comodo PositiveSSL1,700 baht3,100 baht4,200 baht
Comodo InstantSSL3,400 baht6,000 baht7,700 baht
Comodo PositiveSSL Wildcard6,000 baht11,700 baht17,500 baht
Comodo EV SSL15,000 baht24,000 baht-
Thawte SSL Certificates 15% off order now
Thawte 1235,600 baht
4,900 baht
9,700 baht
8,500 baht
13,900 baht
12,100 baht
Thawte SSL Web Server7,400 baht
6,500 baht
12,900 baht
11,300 baht
18,400 baht
16,100 baht
Thawte SSL Web Server with EV11,100 baht
9,700 baht
19,300 baht
16,900 baht
-
Thawte Web Server Wildcard18,500 baht
16,200 baht
32,300 baht
28,300 baht
46,100 baht
40,300 baht
Symantec SSL Certificates 15% off order now
Symantec Secure Site15,600 baht
13,700 baht
27,300 baht
23,900 baht
39,100 baht
34,200 baht
Symantec Secure Site with EV38,900 baht
34,100 baht
68,100 baht
59,600 baht
-
Symantec Secure Site Wildcard78,200 baht
68,400 baht
136,800 baht
119,700 baht
195,400 baht
171,000 baht
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Comodo SSL Certificates

Comodo PositiveSSL
Comodo PositiveSSL เป็น SSL ที่ราคาต่ำสุดสำหรับ Comodo โดยรองรับ Encryption strength ที่ 256 bit และรองรับการทำงานได้ครอบคลุมเกือบทุกเว็บบราวเซอร์
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ ที่ต้องการใบรับรอง SSL ราคาประหยัด ตรวจสอบง่าย รวดเร็ว และรองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร์ทั่วไป
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน

Comodo InstantSSL
Comodo Instant SSL เป็นใบรับรองราคาประหยัด รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต พร้อมการรับประกันมูลค่า 50,000 ดอลลาร์และเครื่องหมายรับรองจากทาง Comodo Secure site seal
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่มีตรวจสอบความเป็นเจ้าของในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 1-3 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน

Comodo EV SSL
Comodo Comodo EV SSL เป็นใบรับรองระดับสูง รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,750,000 ดอลลาร์ แถบสีเขียวบน Browser และเครื่องหมายรับรองจากทาง Comodo TrustLogo
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ในระดับสูงที่มีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของในระดับหน่วยงาน
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 3-5 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน


Thawte SSL Certificates

Thawte® SSL123
Thawte® SSL123 เป็นใบรับรองราคาประหยัดที่สามารถดำเนินการออกใบรับรองได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต พร้อมการรับประกันมูลค่า 500,000 ดอลลาร์และเครื่องหมายรับรองจากทาง thawte
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ อย่างง่าย และรวดเร็วที่สุด thawte
ใช้เวลาในการการออกใบรับรอง SSL ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน

Thawte SSL Web Server
Thawte SSL Web Server เป็นใบรับรองราคาประหยัด ของ Thawte ที่รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,250,000 ดอลลาร์และเครื่องหมายรับรองจากทาง Thawte® Trusted Site Seal
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ ในระดับกลางของ Thawte
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 1-3 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน

Thawte SSL Web Server with EV
Thawte SSL Web Server with EV เป็นใบรับรองระดับสูง รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,500,000 ดอลลาร์ แถบเขียวบน Browser และเครื่องหมายรับรองจากทาง Thawte® Trusted Site Seal
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ในระดับสูง
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 3-5 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน
Thawte Web Server Wildcard SSL
Thawte Web Server Wildcard SSL เป็นใบรับรองครอบคลุมทุกชื่อย่อยภายใต้โดเมน รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,250,000 ดอลลาร์ และเครื่องหมายรับรองจากทาง Thawte® Trusted Site Seal
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL ให้กับทุกชื่อย่อยภายใต้โดเมนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 1-3 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน


Symantec SSL Certificates

Symantec Secure Site
Symantec Secure Site เป็นใบรับรองระดับทั่วไป รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต ในแบบ RSA และ DSA พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,500,000 ดอลลาร์ เครื่องหมายรับรองจากทาง Norton Secured Seal และการสแกน Malware บนเว็บไซต์ประจำวัน
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์และต้องการความน่าเชื่อถือของ SSL โดย Symantec
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 1-3 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน

Symantec Secure Site with EV
Symantec Secure Site with EV เป็นใบรับรองระดับสูง รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต ในแบบ RSA และ DSA พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,750,000 ดอลลาร์ เครื่องหมายรับรองจากทาง Norton Secured Seal การสแกน Malware บนเว็บไซต์ประจำวัน และแถบเขียวบน browser
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ในระดับสูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของหน่วยงาน และความน่าเชื่อถือจาก SSL ในชื่อของ Symantec
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 3-5 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน

Symantec Secure Site Wildcard
Symantec Secure Site Wildcard เป็นใบรับรองครอบคลุมทุกชื่อย่อยภายใต้โดเมน รองรับการเข้ารหัสสูงสุดที่ 256 บิต ในแบบ RSA และ DSA พร้อมการรับประกันมูลค่า 1,500,000 ดอลลาร์ เครื่องหมายรับรองจากทาง Norton Secured Seal และการสแกน Malware บนเว็บไซต์ประจำวัน
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใบรับรอง SSL ให้กับทุกชื่อย่อยภายใต้โดเมนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ และต้องการความน่าเชื่อถือของ SSL โดย Symantec
ใช้เวลาในการขอใบรับรอง SSL 1-3 วันทำการ โดยการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและเอกสารรับรองหน่วยงาน

หมายเหตุ Norton Secured Seal เป็น trust mark ที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด
 


 
 

 
Buy now with PayPal