หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการจดโดเมน บริการพื้นที่เว็บไซต์ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา Partners
โปรโมชั่น season greeting sales!ดอทอะไรขอเสนอโปรโมชั่น Season Greeting Sales!
จดโดเมนใหม่ .in.th ราคาพิเศษ 321 บาท/ปี จากราคาปกติ 428 บาท/ปี
และโดเมนระดับที่สามอื่นๆ ภายใต้ .th ราคาพิเศษ 642 บาท/ปี จากราคาปกติ 799 บาท/ปี
ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2561(เที่ยง)

เงื่อนไข โปรโมชั่น
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมน .in.th / .th ที่พร้อมส่งเอกสารชำระค่าบริการ และเอกสารประกอบการจดทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2561 (เที่ยง) เท่านั้น
2. การจดทะเบียนโดเมน .in.th / .th ต้องใช้เอกสารประกอบการจดโดเมน ตามนโยบาย https://register.dotarai.com/index.php?page=Agreement
3. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวดอทอะไรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอจดทะเบียนโดเมน และดำเนินการคืนเงินให้กับท่านค่ะ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข โปรโมชั่น
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ปีแรก .xyz ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2561
2. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ ต่ออายุ ย้าย โดเมน .com / .net ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2561
3. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Last updated : 12 December 2018