โปรโมชั่น Happy mother's day

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่โดเมนปีแรก .co ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรว มภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น Sectigo

เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับSSL sectigo positive และ sectigo wildcard ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม 2562
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120