หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการจดโดเมน บริการพื้นที่เว็บไซต์ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา Partners
โปรโมชั่น .comเงื่อนไข โปรโมชั่น
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ ต่ออายุ ย้าย โดเมน .com ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โปรโมชั่น Comodo SSLเงื่อนไข โปรโมชั่น
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับสมัครใช้บริการ Comodo Positive SSL certificate
2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Last updated : 19 March 2019