โปรโมชั่นจดใหม่สุดคุ้ม


โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .in.th และ .co.th
- .in.th 320 บาท/ปี (จากปกติ 400 บาท/ปี)
- .co.th 640 บาท/ปี (จากปกติ 746.73 บาท/ปี)
เงื่อนไข โปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นจดทะเบียนใหม่ โดเมน .in.th และ .com วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  2. ราคาค่าบริการดังกล่าวยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120